Kontakt

Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Kozielic

74-204 Kozielice

tel. kontaktowy:

882750190-Kierownik Zespołu

694309197 Z-ca Kierownika Zespołu

Dom Kultury Kozielice tel. kontaktowy 91 5630334